Najdôležitejšie informácie pred odletom

Ak sa vám páčil náš článok môžete ho zdieľať:

     Pred cestou na dovolenku sa väčšina z nás teší na pobyt pri mori, oddych, relax, chvíle s najbližšími strávené v letovisku na pláži. Už sa vidíme s pohárikom osviežujúceho nápoja na terase hotela alebo plážovej promenády… Kým však odídeme z domu je dôležité nezabudnúť na to, čo nehávame doma a samozrejme čo si nesmieme zabudnúť pred odletom.

Pred každou cestou na dovolenku nielen pred odletom je dôležité doma nezabudnúť na:

 • vypnutie vody a všetkých elektronických a plynových zariadení
 • zavrieť okná a zamknúť všetky dvere
 • dohodnúť si suseda alebo rodinu na kontrolu, prípadne im nehať kľúč
 • skontrolovať funkčnosť poplašného zariadenia ak je súčasťou bývania
 • nezabudnúť na domácich zvieracích miláčikov a samozrejme kvety alebo záhradu

Na cestu na letisko je nevyhnutné si zobrať:

 • osobné doklady (platný pas s dostatočnou dĺžku platnosti po návrate podľa destinácie kam cestujeme alebo občiansky preukaz na cestu do európskych destinácií)
 • cestovné poistenie nie je nevyhnutné ale doporučujeme
 • letenka, prípadne voucher na zájazd
 • víza ak sú potrebné sú väčšinou udelené v pase
 • dostatočnú finančnú hotovosť podľa toho kam cestujeme a na ako dlho
 • platobné karty debetné alebo kreditné
 • iné doklady /sprievod dieťaťa s iným priezviskom/ atď.
 • ak je nutné mať online check-in vopred nezabudnite na to, low cost aerolinky si účtujú vysoké sumy za vystavenie check-inu na letisku pred odletom
 • lieky základné ale aj nevyhnutné, dôležité je mať ich v originálnom balení aj s popisom lieku v cudzom jazyku
 • kto má bolesti v uchu alebo problémy s tlakom pri štarte a pristávaní, je dobré mať žuvačky alebo žuvacie cukríky, pre deti vyslovene doporučujeme!

Ako a kedy treba prísť na letisko?

 • na letisko sa dostavte minimálne 2 hodiny pred odletom, na ďaleké lety doporučujeme aj 2 a pol hodiny pred odletom
 • ak sa cestujúci dostaví na registráciu na odlet, tzv. check-in, neskôr ako 40 minút, resp. 1 hodinu pred odletom, a check-in je už zatvorený, cestujúci nebude pripustený k odletu
 • batožinu si označte menovkou s adresou kam cestujete a pri ceste domov s adresou bydliska, podľa možnosti si ju uzamknite
 • batožina musí spĺňať hmotnostný a objemový limit, túto informáciu dostanete od leteckej spoločnosti prípadne predajcu letenky alebo zájazdu
 • skontrolujte si čas odletu ešte aj deň pred odletom
 • v prípade krádeže, straty alebo poškodenia batožiny kontaktujte personál letisk

Čo je to online check-in?

     Online check-in je proces, pri ktorom sa pasažier sám zaregistruje cez webovú stránku alebo mobilnú aplikáciu leteckej spoločnosti na odlet. Letecké spoločnosti pri online check-ine žiadajú osobné údaje, adresu ale aj údaje o cestovnom doklade. Pri registrácii si môžete objednať asistenciu na letisku pre imobilných pasažierov, dokúpiť batožinu, poistenie, prenájom auta, dopravu z letiska či iné doplnkové služby. Niektoré letecké spoločnosti najmä tzv. low cost aerolinky vyžadujú, aby ste sa zaregistrovali na odlet vopred, teda vykonali si online check-in vopred. Ak tak neurobíte, check-in na letisku pre odlety týchto spoločností je spoplatnený podľa cenníka leteckej spoločnosti. Vykonať online check-in možno na webovej stránke leteckého dopravcu alebo prostredníctvom aplikácie leteckej spoločnosti v mobile či tablete. Ak máte palubnú vstupenku vytlačenú alebo k dispozícii v mobilnej aplikácii a cestujete len s príručnou batožinou, môžete ísť priamo na bezpečnostnú kontrolu a už nemusíte absolvovať check-in na letisku. Ak letecká spoločnosť online check-in nevyžaduje, dostavíte sa na registráciu na odlet k check-in pultom na letisku.

Ako sa dostať na letisko?

Autom: Letiská odkiaľ cestujú najviac pasažieri zo Slovenska sú Bratislava, Viedeň, Budapešť, Sliač, Poprad, Košice ale aj Praha alebo Brno sú pohodlne a ľahko dostupné autom. Všetky letiská disponujú dostatočnou kapacitou parkovacích plôch krátkodobých ale aj dlhodobých státí. Krátkodobé sú väčšinou na naloženie a vyloženie cestujúcich, sú bezplatné k dispozícii 15 minút. Dnes je v okolí každého letiska k dispozícii aj ponuka súkromných spoločností poskytujúcich parkovanie za výhodnú cenu aj s transferom na letisko.

Verejnou dopravou: Podľa dostupnosti jednotlivých letísk je to autobusom, vlakom alebo metrom. Samozrejmosťou je využiť taxi služby.

Kam ísť po príchode na letisko?

     Cestujúci vchádza do budovy terminálu s nápisom Odlety/Departures. Na informačných tabuliach, ktoré sú umiestnené na viacerých miestach v odletovej hale každého letiska, vyhľadá destináciu, do ktorej letí, čas odletu, číslo linky a číslo check-in pultu, na ktorý sa má ísť zaregistrovať a odovzdať svoju podanú batožinu. Check-in sa otvára spravidla 2 hodiny pred odletom. Cestujúci sa pri registrácii na odlet preukáže letiskovému personálu platným cestovným dokladom, pasom alebo občianskym preukazom, ak cestuje do krajín Schengenského priestoru, resp. vízami, ak ich krajina, do ktorej cestuje, vyžaduje vopred. Dĺžka platnosti pasu musí byť spravidla ešte 6 mesiacov po návrate z viacerých destinácií. Zároveň odovzdá podanú batožinu. Od personálu dostane palubnú vstupenku a potrebné inštrukcie vrátane čísla nástupnej brány a môže sa presunúť na bezpečnostnú kontrolu.

Dôležité upozornenie

     Od 1. septembra 2015 platia na všetkých letiskách v EÚ nové pravidlá bezpečnostnej kontroly a detekcie výbušnín. Niektorým cestujúcim budú v rámci bezpečnostnej kontroly odobraté stery z príručnej batožiny, vrátane jej obsahu, z oblečenia, z opasku, z rúk či z predmetov, ktoré majú pri sebe. Tie budú následne podrobené ďalšej kontrole. Odobratie vzoriek nemá žiaden vplyv na zdravie pasažierov.

Bezpečnostná kontrola

Vyberte tekutiny 
Pred detekčnou kontrolou vyložte všetky tekutiny z príručnej batožiny podľa pokynov osôb vykonávajúcich detekčnú kontrolu. Povolené sú len:

 • tekutiny v nádobách s objemom max. 100 ml/g
 • zabalené v priesvitných plastových vreckách s objemom max. 1 liter
 • toto vrecko musí byť počas detekčnej kontroly uzavreté
 • tekutiny potrebné zo zdravotných dôvodov (vyžaduje sa lekárske potvrdenie)
 • dojčenská strava
 • tekutiny zabalené v bezpečnostnej taške “STEB” zakúpené v prevádzkach na danom letisku.

     Za tekutiny sú považované akékoľvek látky tekutého, gélového, krémového či pastového charakteru, napr.: nealkoholické a alkoholické nápoje, polievky, kozmetika, spreje, sirupy, paštéty, med, nutella, džem, bryndza, tvaroh, nátierkové syry.

Upozornenie: Tekutiny, ktoré nevyložíte na detekčnej kontrole z príručnej batožiny, nebude možné prepraviť.

Vyberte elektroniku 
Z príručnej batožiny vyložte všetku väčšiu elektroniku podľa pokynov osôb vykonávajúcich detekčnú kontrolu. Za väčšiu elektroniku sú považované napr.:

Kontrola

     Pred detekčnou kontrolou si podľa pokynov osôb vykonávajúcich kontrolu vyzlečte vrchnú vrstvu oblečenia, akou sú napr.: saká, kabáty, vetrovky, svetre, pulóvre, vesty, topánky a pod. Vyberte všetky veci, ktoré máte vo vreckách v oblečení: peňaženky, telefóny, vreckovky, kľúče, mince a pod. Zložte všetky doplnky oblečenia, akými sú: opasky, hodinky, prívesky, náramky, šatky, šály, brošne, čelenky, väčšie spony do vlasov, väčšie náušnice a iné ozdoby tela.

Zakázané predmety

   Podľa platných medzinárodných predpisov nesmie mať cestujúci pri sebe zbrane, strelivo,nože, hračky zodpovedajúce skutočným útočným zbraniam a všetky ďalšie bodné a sečné predmety, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť cestujúcich. Kontrolou neprejdú ani nožničky zosady na manikúru. Pokiaľ chce cestujúci tieto predmety prepravovať, musí ich uložiť do zapísanej batožiny, ktorú odovzdá pri odbavení pred odletom. Zákaz sa vzťahuje taktiež na: stlačené plyny (horľavé, nehorľavé), tekuté a pevné horľaviny, ľahko zápalné látky, žieraviny, výbušniny, magnetické materiály, rádioaktívne materiály, jedy a infekčné látky, prípadne ďalšie ktoré patria do kategórie “nebezpečný náklad”.

Mobilné telefóny

     Na palube lietadla je z bezpečnostných dôvodov zakázané používať mobilné telefóny. Chceli by sme vás upozorniť, že pred vstupom do lietadla musíte svoj mobilný telefón vypnúť a nesmiete ho používať počas celej doby letu. Mobilné telefóny nesmú byť zapnuté ani v pohotovostnom režime. Nedodržaním tohoto pravidla sa môžete vystaviť trestnému stíhaniu.

Očkovanie pred odletom

     Do tzv. rizikových krajín je povinné resp. doporučené očkovanie, ktoré sa častokrát realizuje niekoľko týždňov pred odletom. Informácie o očkovaniach nájdete na internetových stránkach Ministerstva zahraničných vecí SR.

Dieťa bez doprovodu

    Dieťaťom bez doprovodu rozumieme dieťa vo veku od 5 do 12 rokov, ktoré nie je sprevádzané osobou staršou ako 12 rokov. Pri zakúpení letenky pre dieťa bez doprovodu je nutné pisomne potvrdiť na zvláštnom formulári, že dieťa bude sprevádzané k odletu a očakávané priamo na mieste príletu zodpovednou osobou.

Tehotné ženy

     Pri doprave tehotných žien je nutné predložiť na zvláštnom formulári potvrdenie ošetrujúceho lekára, že žena môže bez rizika využiť leteckú prepravu. Po 34. Týždni tehotenstva sa letecká doprava nedoporučuje.

Chorí a imobilní cestujúci

     Preprava chorého resp. imobilného cestujúceho musí byť pred odletom vopred dohodnutá a potvrdená leteckou spoločnosťou. V zvláštnych prípadoch môže letecká spoločnosť požadovať lekársky súhlas s prepravou cestujúceho, ktorý musí byť uvedený na zvláštnom formulári.

Comments

comments

Naša Facebook Stránka